Դեղագործական հսկողություն

<<Հերբիոն>> ընկերությունը շարունակաբար անվտանգության վերահսկողություն է իրականացնում բոլոր ապրանքների վերամշակման և բժշկության մեջ դրանք օգտագործելու փուլերում: Անվտագության մասին տեղեկատվության հավաքումը թույլ է տալիս, որպեսզի ընկերությունը բժիշկներին և հիվանդներին ավելի ամբողջական և ստույգ տեղեկություն տրամադրի պատրաստուկների անվտանգության պրոֆիլի վերաբերյալ:

<<Հերբիոն>> ընկերությունն անվտանգության մասին տեղեկատվությունը հավաքում է, մշակում և վերլուծում ՝ ներկայացնելով դրանք կարգավորող օրգանների և բժիշկների ուշադրությանը:  Եթե ձեզ հայտնի են <<Հերբիոն>> ընկերության ապրանքը օգտագործելու պատճառով առաջացած անցանկալի հետևանքներ կամ , եթե հարցեր և պահանջներ ունեք ընկերության ապրանքի որակի կամ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ, խնդրում ենք տեղեկացրեք մեզ դրանց մասին zeeshan.bashir@herbion.com էլեկտրոնային հասցեի միջոցով՝ կատարելով հետևյալ նշումը՝ << Ապրանքի օգտագործման անվտանգության վերաբերյլ>> :

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency