Գաղտնիության քաղաքականություն

Ըստանձնականտվյալներիպաշտպանությանմասինօրենսդրության<<Հերբիոն>>ընկերությունըպաշտպանումէիրկայքիայցելուներիանձնականտվյալներըևդրանքչիտրամադրումերրորդկողմին, եթեայլբաննախատեսվածչէօրենքով:

Ընդհանուր դրույթներ

Օգտվելով կայքից՝ դուք համաձայնություն եք տալիս ձեր անձնական տվյալների  հավքմանը, հաղորդմանը, մշակմանը, օգտագործմանը և բացահայտ դառնալուն՝ համաձայն գաղտնիության  վերաբերյալ սույն կանոնակարգի:

Ի՞նչ բնույթի անձնական տվյալներ ենք մենք հավաքում մեր կայքում:

Դուք կարող եք օգտվել մեր կայքից ՝ ձեր ետևից չթողնելով ոչ մի անձնական տվյալ: <<Հերբիոն >>ընկերությունը անձնական տվյալներ / օրինակ, էլեկտրոնային հասցե, անուն, ազգանուն, հեռախոսի համար և այլն/  է հավաքում միայն այն դեպքում, երբ դուք ձեր կամքով այն թողնում եք մեր կայքում /երբ բաժանորդագրվել եք նորությունների համար, մասնակցում եք մեր մրցույթներին, պատվիրում եք մեր ապրանքը կամ ծառայությունը/՚:

Բացի անձնական տվյալներից , որոնք ձեր կամքով թողնում եք մեր կայքում, մենք տեղեկատվություն ենք հավաքում նաև «քուքի» ֆայլերից: Այդ տեղեկատվությունն իր մեջ ներառում է այն կայքերը, որտեղից մուտք եք գործել մեր կայք, մեր կայքում ծախսած ժամանակահատվածը, այն կայքերը, որտեղ մուտք եք գործել մեր կայքից, ստանդարտ տեղեկատվություն սերվերի տեղեկամատյանից և IP հասցեից:

Ի՞նչ նպատակով ենք օգտագործում այն տեղեկատվությունը, որը թողնում եք մեր կայքում:

Մենք ձեզանից ստացած տեղեկատվությունն օգտագործում ենք հետևյալ նպատակներով՝

– որպեսզի բարելավնեք մեր կայքի բովանդակության և սպասարկման մակարդակը,

– որպեսզի պատասխանենք ձեր հարցերին,

– որպեսզի ձեզ տրամադրենք խորհրդատվություն, օգտակար տեղեկատվություն, ապրանքների և դրանց թարմացման վերաբերյալ նորություններ,  տեղեկացնենք ձեզ ապրանքների և ծառայությունների, անցկացվող մրցույթների և ակցիաների մասին /ձեր համաձայնության առկայության դեպքում/,

– որպեսզի հարցնենք ձեր կարծիքը մեր ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ և այլն:

Այն տվյալները, որոնք մենք վերցնում ենք  «քուքի» ֆայլերից, կարող ենք օգտագործել հետևյալ նպատակներով՝

-մեր կայքի հաճախումների ստատիստիկան կազմելու համար,

– կայքից օգտվողների ժողովրդական վիճակագրության և շահերի ձևակերպման համար,

– մեր կայքի սերվերի և վարչարարության հետ կապված խնդիրների բացահայտման համար:

Անձնական տվյալների թույլատվության վերապահում՝

Մենք չենք բացահայտում ընկերության օգտատերերի անձնական տվյալները մեզ հետ կապ չունեցեղ ընկերություններին և մասնավոր անձանց բացառությամբ հետևյալ դեպքերի՝

– Եթե օգտատերը տվել է իր համաձայնությունը

Մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկատվություն տրամադրել մեզ հետ կապ չունեցող կազմակերպություններին, մասնավոր անձանց , եթե դուք տվել եք ձեր համաձայնությունը:

– Երրորդ կողմից իրականացվող մշակումների դեպքում

Մեր ցուցումների , գաղտնիության կանոնակարգի և անվտանգության այլ պահանջների համաձայն ,մենք կարող ենք մշակման նպատակով ձեր անձնական տվյալները տրամադրել մեր դուստր կազմակերպություններին , այդ թվում նաև մեր կողմից վստահելի ընկերություններին և անձանց:

– Օրենսդրության պահանջների համաձայն

Երբ մենք բավարար հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ այդպիսի տեղեկատվության հասանելի դառնալը, օգտագործումը, պահպանումը կամ բացահյատումը խելամիտ կերպով անհրաժեշտ է՝

  1. Ցանկացած գործող օրենք կիրառելու համար, որոնք վճռված և պահանջված են պետական մարմինների վավեր հայտով և իրավական գործընթացներով
  2. Ապրանքի վաճառքի և ծառայությունների մատուցման գործող պայմանների պահպանման համար / ներառյալ հնարավոր խախտումների հետաքննությունը/
  3. Խարդախությունների հայտնաբերման և դրանցից խուսափելու համար, ինչպես նաև անվտանգության և տեխնիկական խնդիրների լուծման համար,
  4. Ընկերության, վերջինիս օգտատերերի կամ հանրության իրավունքները, սեփականությունը կամ անվտանգությունը անմիջական վնասից պաշտպանելու համար , ինչպես պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով:

 

«Քուքի» ֆայլեր

«Քուքի» ֆայլերը ոչ մեծ ֆայլեր են, որոնք պահպանվում են ձեր համակարգչի մեջ, երբ առաջին անգամ այցելում եք մեր կայք:

Մենք կիրառում ենք սեանսային և մշտական «Քուքի» ֆայլեր: Սեանսային «Քուքի» ֆայլերը ստեղծված են հաշվելու մեր կայք կատարած այցերի քանակը, իսկ մշտական «Քուքի» ֆայլերը օգտագործվում են մեր կայք կատարած ապագա այցերի համար կոնտակտային տվյալների պահպանման  նպատակով:

Մենք նաև կարող ենք օգտագործել երրորդ կողմի «Քուքի» ֆայլերը, որոնք մուտք են գործում այլ կայքերից: Օրինակ , «Քուքի» ֆայլերYouTube-ից, գովազդային «Քուքի» ֆայլեր, վերլուծական ծառայությունների «Քուքի» ֆայլեր:

Վեբ-բրաուզերների մեծ մասը ավտոմատ կերպով թույլատրում է «Քուքի» ֆայլերի օգտագործումը: Դուք կարող եք ցանկացած պահի հրաժարվել «Քուքի» ֆայլերի կիրառումից: Եթե դուք ցանկանում եք  հրաժարվել «Քուքի» ֆայլերի կիրառումից, կարող եք փոփոխել ձեր վեբ-բրաուզերի կարգավորումները:

 

Փոփոխություններ գաղտնիության քաղաքականության մեջ

 

<<Հերբիոն >>ընկերությունը իրավունք ունի փոփոխություններ կատարելու այս կայքում հրապարակած  գաղտնիության քաղաքականության մեջ: Խարհուրդ ենք տալիս պարբերաբար ստուգել գաղտնիության քաղաքականության պայմանները:

Ձեր կողմից կայքի շարունակական օգտագործումը նշանակում է , որ դուք համաձայն եք բոլոր թարմացումների և դիիրքորոշումների հետ:

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency